Thông Báo Tuyển Dụng Thế Giới Kangen

Công ty Huyền Diệu (& Thế Giới Kangen) chuyên quảng bá sản phẩm của tập đoàn xuyên quốc gia Enagic và chăm sóc hậu mãi.  Chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí nhân viên bán hàng (salesmen). 
  1. Đăng ký tại: http://bit.ly/3qA88bA
  2. Sau đó tham gia nhóm Tuyển Dụng https://www.facebook.com/groups/tuyendungkangen 
Sẽ có 2 vòng phỏng vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để tiến hành phỏng vấn.