Ứng Dụng Máy Kangen Vào Nhà Hàng Khách Sạn

Vấn đề rác thải nhựa đang là một vấn đề nóng của các khách sạn nhà hàng khi đang thải ra rất nhiều rác thải nhựa từ hoạt động kinh doanh. 

Kangen xuất hiện như một giải pháp giúp giảm thải rác thải nhựa và giúp nâng cao chất lượng nguồn nước uống phục vụ khách hàng.

Dưới đây là một ví dụ áp dụng thành công, sử dụng máy Kangen Super501 để cung cấp nước cho khách hàng và giảm thải rác thải nhựa vừa đáp ứng hiệu quả kinh tế