Hội Thảo Online “Kangen: Tối Ưu Hóa Để Tối Đa Hiệu Quả”

Hội Thảo Online “Kangen: Tối Ưu Hóa Để Tối Đa Hiệu Quả”

Khám Phá Công Dụng Ít Người Biết Của 5 Loại Nước Kangen

 Thời gian: 12pm-13h15 Thứ 5 Ngày 28/02/2019

Nội dung

+ Những đối tượng nào đặc biệt nên dùng nước Kangen?

+ Nước kiềm mạnh (pH11.5) và axit mạnh (pH 2.5) dùng vào việc gì?

+ Làm đẹp cùng nước Kangen cho người lười dùng mỹ phẩm

+ Demo “Liệu có phải nước nào mà chẳng giống nhau?”

 Đăng ký: https://thegioikangen.gr8.com/


 Đăng ký: https://thegioikangen.gr8.com/

Bạn Có Câu Hỏi? Vui Lòng Để Lại Comment Phía Dưới Mình Sẽ Trả Lời Nhanh Nhất Có Thể?

Comment Dưới Đây

Facebook Comments