Báo Independent UK Đưa Tin Về Nước Kangen

Báo Independent UK Đưa Tin Về Nước Kangen

Julia McAndrew (người Ireland) khi bị ung thư vú đã nhận thấy nguồn nước mà cô đang dùng tại nhà làm cho tình trạng bệnh tật trở nên xấu đi.

Julianne nói rằng cô đã biết được nước điện giải là một phương pháp điều trị thay thế đã làm thay đổi cuộc sống của cô

Nhờ vào kiến thức này cô đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi bị ung thư vú

Nguồn nước mà tôi uống đã làm cho tình trạng của tôi xấu đi. Vì vậy tôi phải tìm kiếm nguồn nước tốt nhất hoặc là tình trạng sức khỏe của tôi sẽ không khá khẩm gì lên

Có nhiều tranh cãi về hiệu quả sức khỏe của nước điện phân (quá trình này nhằm tạo ra nước có nồng độ axít thấp đi và có giá trị pH cao hơn). 

Nhưng cô này quả quyết rằng người dân Ireland cần được giáo dục nhiều hơn về các nguồn nước khác nhau sẽ ảnh hưởng lên cơ thể họ như thế nào.

Bài báo gốc: https://www.independent.ie/irish-news/news/irish-households-turn-to-alternative-treatments-to-ensure-water-safety-30597784.html